Vårhalvåret 2020 i Lesja Historielag

28. juni 2020 | Ingen kommentarar

COVID 19 OG ÅRSMØTET

Aktiviteten i Lesja Historielag fekk ein bråstopp 10. mars på grunn av viruset «Covid 19». Kveldseto med foredrag av Lars Tvete og utstilling av Karl Løkke-maleri måtte avlysast og årsmøtet, som var bestemt til 25. mars, vart utsett i det blå! Først etter to månader kunne vi ha nytt styremøte, og årsmøtet vart gjennomført 28. mai på biblioteket på Lesja med brukbart frammøte. Aagot S. Botheim sa frå seg i styret etter mange års innsats bl.a. som sekretær og fekk takk og blomster for innsatsen. Bjørg Nordset overtok plassen hennar i styret, og Thorbjørn Torstad overtok som varamann til styre etter KM Bjørneby. Arnfinn Kjelland er i gang med å samle stoff til bok om Lesja Jernverk, og han heldt eit interessant foredrag om arbeidet med å finne kjeldene til jernverkshistoria.

 

VÅRDUGNAD

Den 23. mai var det vårdugnad på Lorkverna med god oppslutning. Husa vart vaska og rydda, og ute vart det raka og pynta opp for sesongen.


Dyktige dugnadsfolk treng ein matbit – Arne Endresplass, Marit Kolstad og Øystein Kolstad

 

FRILUFTSKONSERT

Søndag 14. juni hadde Kjøremgrenda Musikkforening gratis friluftskonsert på Lorkverna. Det vart eit festleg arrangement i nydeleg ver, mange møtte fram og fekk ei strålande musikkoppleving i bruset frå ei flomstor Lora elv!

Glade musikantar på Lorkverna

Ei stor musikkoppleving for eit lydhørt publikum

 

JONSOKFEIRING

Også i år var det Jonsokbrenning på Lorkverna, men heldigvis ikkje så voldsomt som i fjor! Veret var vakkert og grillen vart flittig brukt av nokre titalls personar med stort og smått!

 

VERKENSSTUGU

Historielaget har det siste året lagt ned ein del arbeid for å gjera Verkensstugu på Filling tilgjengeleg og kjent som eit kulturminne frå gruvedrifta på Dalsida midt på 1800-talet. For å hindre at beitedyr grisar til innved huset, bestemte vi oss for å gjerde det inn. Finare hafelle enn tradisjonell skigard kan ein ikkje få, og da Rune Nørstegård kunne skaffe vyrkje fekk vi det opp i løpet av siste veka i juni.

Eit flott gjerde – no manglar berre grindene

 

KARL LØKKE

Om coronaen la hindringar i vegen for oss i mars, er vi ikkje ferdige med Karl Løkke likevel. På Ringebu prestegard er det ei stor utstilling av bilda hans i sommar, og enkelte av dei ei til sals. Historielaget og Venneforreninga ved bygdemuseet er blitt einige om å kjøpe inn eit vakkert måleri frå Olderlykkja der Karl Løkke vaks opp. På museet har dei lova å finne ein høveleg plass for bildet.

 

TUR TIL RINGEBU PRESTEGARD OG STAVKYRKJE

Historielaget har planar om å arrangere ein spesialtur for lesjingar 15. eller 16. august for å sjå denne utstillinga og andre utstillingar på prestegarden. Vi får spesialbehandling med foredrag ved Lars Tvete, omvisning i prestegardshagen, Ringebu stavkyrkje m.v. Når datoen er fastlagt, blir turen kunngjort og det blir høve til å melde seg på.

Kveldsseto tysdag 10. mars kl. 19.00. Avlyst etter råd frå kommunelegen!

26. februar 2020 | Ingen kommentarar

Tema for kveldsseto i mars er kunstmålaren Karl Løkke frå Orderlykkja i Lesja. Han og Kristian Holbø frå Vågå var dei første kunstmålarane frå Norddalen som greide å leve av kunsten sin. Begge var landskapsmålarar og var inspirert av landskap i heimbygdene sine, men nådde likevel stor popularitet vidt utover. Karl Løkke deltok i mange år på Statens Haustutstilling, og i 1909 kjøpte kong Haakon eit landskapsbilde han hadde på utstillinga.

Frå Joramo i Lesja

Karl Løkke busette seg i Ringebu, og i sommar skal dei der ha ei Karl Løkke- utstilling i prestegarden. Lars Tvete frå Venabu er ein stor kjennar av Karl Løkke. Han vil vera med oss på kveldsseto på Tunstugu tysdag 10. mars og fortelja om kunstmålaren og kunsten hans. I det høve vil vi prøve å få lånt inn og stille ut ein del Karl Løkke-måleri som er i privat eige i Lesja. Vi oppfordrar alle som har eitt eller fleire måleri av Karl Løkke på veggen om å ta dei med seg og vise dei fram.

Midti Orderlykkja ca. 1900.

I dag er det kanskje ikkje så mange her i bygda som veit noko om Karl Løkke sjølv om det heng målari etter han i mange heimar. Vil du vite meir om han, kan du sjå i Historielaget si årbok for 2007. Der har Odd Reidar Hole skrive ein artikkel om kunstmålaren Karl Løkke  frå Lesja.

Setermotiv (Frå Lesja?)

Kveldseto i Lesjaskog kyrkje torsdag 13. februar 2020 kl. 19.00

6. februar 2020 | Ingen kommentarar

Kveldsseto denne gongen er i  Lesjaskog kyrkje der vi får høyre den interessante historia til verkskyrkja som vart bygd på Lesjaverk i 1697 og som seinare vart flytta til Lesjaskog. Det er Einar Morken som tek oss med på turen gjennom desse 320 åra.

Kaffespleis i Kyrkjestugu.

Alle er velkomne!