Stort oppmøte på vellykka møllarkurs!

22. juni 2023 | Ingen kommentarar

Stor oppslutning om årets «møllarkurs» på Lorkverna (like mykje om gaidinga på anlegget), med 20 deltakarar og fleire tidlegare møllarar som ikkje hadde høve til å møte.

Oddvar Romundset gjekk igjennom rutinane når besøkande kjem, både teoretisk og i praksis på dei forskjellige kulturminna på Lorkverna: tørrstugu, stall, kvern (mølle), stampe og vasskraftreguleringane.

Sommarsesongen starta til helga. Velkome!

Kursleiar demonstrerer låsing av vasstilføringa til mølla.

Møllarkurset 2023

16. juni 2023 | Ingen kommentarar

Bilde frå møllarkurset 2021

Vi ønskjer gamle og nye møllarar velkomne til «Møllarkurset 2023» på Lorkvenne måndag 19. juni klokka 16.00. Kurset består av ein gjennomgang av omvisarrutinene og bruken av dei tekniske anlegga på Lorkvenne. Kurset er ope for alle som kan tenkje seg å vera med og ta ei vakt eller to laurdag/søndag frå klokka 11.00 – 16.00 i sommar. Det vil alltid er to møllarar på vakt, gjerne ein med erfaring saman med ein som er fersk i faget!

Lorkvvennkomiteen syter for servering av kaffe med nogo attåt!

Vel møtt!

4. mai 2023 | Ingen kommentarar