Kveldsseto tysdag 10. mars kl. 19.00. Avlyst etter råd frå kommunelegen!

26. februar 2020 | Ingen kommentarar

Tema for kveldsseto i mars er kunstmålaren Karl Løkke frå Orderlykkja i Lesja. Han og Kristian Holbø frå Vågå var dei første kunstmålarane frå Norddalen som greide å leve av kunsten sin. Begge var landskapsmålarar og var inspirert av landskap i heimbygdene sine, men nådde likevel stor popularitet vidt utover. Karl Løkke deltok i mange år på Statens Haustutstilling, og i 1909 kjøpte kong Haakon eit landskapsbilde han hadde på utstillinga.

Frå Joramo i Lesja

Karl Løkke busette seg i Ringebu, og i sommar skal dei der ha ei Karl Løkke- utstilling i prestegarden. Lars Tvete frå Venabu er ein stor kjennar av Karl Løkke. Han vil vera med oss på kveldsseto på Tunstugu tysdag 10. mars og fortelja om kunstmålaren og kunsten hans. I det høve vil vi prøve å få lånt inn og stille ut ein del Karl Løkke-måleri som er i privat eige i Lesja. Vi oppfordrar alle som har eitt eller fleire måleri av Karl Løkke på veggen om å ta dei med seg og vise dei fram.

Midti Orderlykkja ca. 1900.

I dag er det kanskje ikkje så mange her i bygda som veit noko om Karl Løkke sjølv om det heng målari etter han i mange heimar. Vil du vite meir om han, kan du sjå i Historielaget si årbok for 2007. Der har Odd Reidar Hole skrive ein artikkel om kunstmålaren Karl Løkke  frå Lesja.

Setermotiv (Frå Lesja?)

Kveldseto i Lesjaskog kyrkje torsdag 13. februar 2020 kl. 19.00

6. februar 2020 | Ingen kommentarar

Kveldsseto denne gongen er i  Lesjaskog kyrkje der vi får høyre den interessante historia til verkskyrkja som vart bygd på Lesjaverk i 1697 og som seinare vart flytta til Lesjaskog. Det er Einar Morken som tek oss med på turen gjennom desse 320 åra.

Kaffespleis i Kyrkjestugu.

Alle er velkomne!

Kvedseto i Tunstugu torsdag 9. januar 2020 kl. 19.00

3. januar 2020 | Ingen kommentarar

Tema for det første kveldsseto i 2020 er gamle råk, drog, stigar, kløvvegar og setervegar i Lesja. Framleis har folk ærend i skog og fjell med krøtter, for å gå på jakt, fiske eller for å nyte friluftslivet på andre måtar. Det nettverket vi har av slike ferdselsvegar er urgamle og viktige kulturminne, men har også stor betydning for bygdefolk og tilreisande den dag i dag.

Kai Ove Riise er godt kjent på mange råk, vegar og stiar i Lesja. Han vil innleiingsvis ta oss med på nokre av desse ferdselsvegane. Deretter blir ordet fritt og vi vonar det er mange som vil koma med spørsmål, kommentarar og opplysningar om dette spennande emnet.

Det bir kaffespleis  –  alle er velkomne!