Kvedseto i Tunstugu torsdag 9. januar 2020 kl. 19.00

3. januar 2020 | Ingen kommentarar

Tema for det første kveldsseto i 2020 er gamle råk, drog, stigar, kløvvegar og setervegar i Lesja. Framleis har folk ærend i skog og fjell med krøtter, for å gå på jakt, fiske eller for å nyte friluftslivet på andre måtar. Det nettverket vi har av slike ferdselsvegar er urgamle og viktige kulturminne, men har også stor betydning for bygdefolk og tilreisande den dag i dag.

Kai Ove Riise er godt kjent på mange råk, vegar og stiar i Lesja. Han vil innleiingsvis ta oss med på nokre av desse ferdselsvegane. Deretter blir ordet fritt og vi vonar det er mange som vil koma med spørsmål, kommentarar og opplysningar om dette spennande emnet.

Det bir kaffespleis  –  alle er velkomne!

God jul!

20. desember 2019 | Ingen kommentarar

Lorkvennissane ønskjer alle medlemmer av Lesja Historielag, dugnadsfolk og gjester på Lorkverna ei riktig god jul! Vonar de vil hygge døkk i jula med  årboka vår eller med «Rosemåling frå Lesja». Butikkane har framleis att nokre eksemplar for dei som enda ikkje har fått tak i desse bøkene! Det er eit «must» å ha dei både i hus og hytter!

Rosemålingsboka er klar for boklansering

9. desember 2019 | Ingen kommentarar

Det er klart for lansering av boka «Rosemåling frå Lesja» på Tunstugu torsdag 12. desember kl. 14.oo.  Der vil forfattarane Odd Reidar Hole, Tord Buggeland og Kåre Hosar presentere bokverket.

Boka er rikt illustrert, riktig ei praktbok og ho viser at vi i Lesja frå 17-1800-talet og utover hadde eit handverkarmiljø som fostra svært mange  dyktige rosemålarar. Mange av dei arbeidde i nabobygdene i Gudbrandsdalen, og ikkje minst i bygdene vestover og nordover. Det er verdt å merke seg at boka heiter rosemåling  frå Lesja og ikkje i Lesja. Fleire av dei dekorerte dørene, kistene, skrina, framskåpa o.s.b. som er vist i boka, er henta frå Dovre, Ottadalen, Romsdalen og Sunndalen. Til og med i Aure på Nordmøre, Bardu og Målselv finst det rosemåling frå Lesja frå 17-1800-talet.

Boka kostar 360 kr og om du vil kjøpe boka kan du vende deg til Lesja Historielag v/ Oddvar Romundset tlf.480 43 824 eller på e-post romundseto@gmail.com. Vi kan sende i posten, men da kjem porto i tillegg. Elles vil boka bli å få kjøpt i lokale butikkar og i bokhandlar så langt ut som vi får det til.