Kva veit vi om utvandringa – per nå

Plansjar til foredrag av Arnfinn Kjelland 18. april 2024.

Utsnitt frå emigrantdatabasen, under arbeid ved Arnfinn Kjelland

Nokre førebelse funn

Folketalet i Lesja 1801 – 1910
Førebels fordeling av folketlaet i grendene 1801 – 1910
Ikkje heilt oppdatert oversyn over utvandringa frå Lesja