Kulturprisen for 2018 til Audun Høgbrenna.

19. november 2018 | Ingen kommentarar

Audun Høgbrenna er ein god venn av Lesja historielag. Han har stilt opp for laget vårt ved mange høve, både som skribent, opplesar og på andre måtar. Vi gratulerer Audun med kulturprisen og gler oss til å vera med på å heidre han ved prisutdelinga på nyåret.

Historielaget var i år med på å gje ut den femte diktsamlinga frå Audun si hand; «Rips og rabarbra». Tonen i dikta er slik vi kjenner den frå tidlegare diktsamlingar , her er minne frå gamle tider, vare stemningar, frodig folkeliv og morosame poeng. Ein del av dikta er illustrert med gamle fotografi frå Lesja, og på omslaget er titteldiktet illustrert med ein nydeleg akvarell av lesjakunstnaren Kari Utgaard.

Denne boka må vera den perfekte julegåva til alle som set pris på Audun sine dikt og bygda som han hentar sine motiv frå. Boka er å få kjøpt på lokale butikkar eller direkte hos historielaget. Ta kontakt på tlf. 480 43 824 eller på e-post:  romundseto@gmail.com  «Rips og rabarbra» kostar kr. 250. Fram til jul sender vi boka portofritt med faktura vedlagt.

Kveldseto i Hattremstugu torsdag 8. november 2018 kl. 19.00

31. oktober 2018 | Ingen kommentarar

Det blir kveldsseto i Hattremstugu torsdag 8. november kl. 19.00. No har vi vore gjennom ei tid med innhausting av mat som skal brukast gjennom ein lang vinter. Temaet denne kvelden er tradisjonell konservering av mat som salting, raking, røyking, hermetisering, gjæring, sylting, turking, m.v. Etter ei innleiing, tek vi ein prat om dette og håpar mange har kunnskap dei vil dele med oss både frå tidlegare tider og frå i dag. Kaffespleis  –  alle er velkomne.

Historiske motorar og køyretøy

11. oktober 2018 | Ingen kommentarar

«Gammelteknikk» var tema for første kveldsseto i haust. Arne Staurust og Sigurd K. Bø er aktive både i Lesja historielag og i Sjoa og Heidal gammeltekniske forening. Dei fekk med seg sentrale folk frå «gammeltekniske» med Roy Myrum og Kåre Simenstad i spissen på ei mønstring av eldre restaurerte motorar og køyrety utanfor Tunstugu torsdag kveld. Etterpå gjekk vi inn i Tunstugu der vi fekk sjå og høyre kva foreninga driv med. Kring 40 personar var møtt fram og hadde eit interessant gjensyn med gammeltekniske vidunder. Vi vart også storleg imponert av det store og kompliserte restaureringsarbeidet Kåre Simenstad fortalde om. Her blir det lagt ned mange arbeidstimar for å ta vare på historia om den tekniske utviklinga på bygdene.

Sigurd K. Bø og Arne Staurust strevar med å få start på ein motor. Kjell Erik Meiningen, Gudmund Skotte og Rolf Sørumgård fylgjer interessert med.

Roy Myrum orienterte om  motorane og køyretøya som var utstilt.Den første motoren frå Thørings hyttefabrikk vekte stor interesse.

Rolf Sørumgård introduserte kveldens foredragshaldar, Kåre Simenstad. Han viste bilder og fortalde om det restaureringsarbeidet Sjoa og Heidal gammeltekniske forening har drive med sidan 1995. Han viste også fram teikningar og planer for eit nytt museumsbygg der dei kan stille ut restaurerte tekniske innretningar.