Kulturkveldsjubileum i Jønson-Brenna 5. juni!

26. mai 2024 | Ingen kommentarar

Vi vil markere den 10de kulturkvelden litt ekstra! 5. juli kl 19.00

Jarle Sanden kommer til Jønson-Brenna onsdag 5. juni og vil snakke om kaffens historie.

Jarle er tidligere direktør ved Romsdalsmuseet i Molde.

Historien om kaffen i bygd og by i Norge er historien om noe fremmed og eksotisk langt borte fra, som kom hit nord og som ble så til de grader vanlig. Kaffen er historia om det unorske som ble norsk.

I tillegg kommer Øystein Rudi muligens m/storband (1 person) og underholder med musikk og nesten sanne historier. Servering av kaffe og biteti som forhåpentlig kan nytes ute med musikk og gode historier. Loddsalg.

Begrenset antall billetter – først til mølla osv
Entre: kr. 200,-  Påmelding: KM Bjørneby      906 59 559
Vipps 114345 merk «Kultur»   Geir Ulekleiv      971 20 611
Vi har også betalingsterminal

Frå kveldsseto 18. april

20. april 2024 | Ingen kommentarar

Formidabelt frammøte til kveldsseto på Lesjaskog skule torsdag denne veka. Temaet var utvandring frå Lesja til Nord-Amerika, og det er det mange lesjingar som har eit forhold til.
Arnfinn Kjelland heldt foredrag, og fleire supplerte med historier frå besøk av etterkomarar av dei som utvandra, eller besøk til dei viktigaste områda i Midt-Vesten lesjingar slo seg ned.
Det kan ha vore nærare 80 tilhøyrarar i auditoriet!

Under kaffespleisen på biblioteket underheld Kristin Akslen Hagen med utvandrarmelodiar av skillingsvise-sjangeren.
Plansjane til foredraget ligg her.

Vellykka årsmøte

28. mars 2024 | Ingen kommentarar

Vellykka årsmøte fredag 22. mars med nærare 30 frammøtte. Årsmelding og rekneskap for 2023 vart gjennomgått og godkjent utan merknader. Arbeidsplanen for 2024 fekk og gode kommentarar.

Medlemskontingenten hadde stått fast på kr 100 i mange år, men vart vedteke å heve til kr 150 for 2025, altså for neste år. Medlemsfaktura for i år blir straks utsendt.

Valet gjekk òg kjapt unna, Eldrid Kaarbø som leiar i nemnda hadde alt klart med kandidatar som hadde sagt seg villig.

Etter sakene og kaffe med biteti heldt Rolf Torbo eit muntert kombinert kåseri om eigen tilknyting til Lesja kopla saman med foredrag om det han kallar «Lesjabanen», altså Raumabanen med vekt på strekninga gjennom Lesja.

Leiaren, Geir Ulekleiv, opna møtet.