Olsokfeiring på Lesja bygdatun

26. juli 2023 | Ingen kommentarar

Feiringa på olsokkvelden 29. juli følgjer den tradisjonelle malen: olsokmesse i Lesja kyrkje kl 19:00 og så til bygdatunet.

Sokneprest Magnus Halle skulle eigentleg halde festtalen i fjor, men vart forhindra. Derfor er vi glade for at han stiller i år! Det blir musikkinnslag ved Knut Aastad Bråten, allsang og opplesing av og forteljing frå eigne bøker av forfattar Guri Sørumgard Botheim, som kom med boka Høgfjellsmeldinga i vår.

Det blir òg sjølvsagt servering av rømmegraut, spekemat, kaffe og biteti.

Vermeldinga ser bra ut så vi satsar på utefeiring, men vi har Tunstugu i reserve ved dårleg ver.

Inngang kr. 100.

Alle er velkomne!

Ka e ditta?

24. juli 2023 | Ingen kommentarar

På martnadsdagen under Markens grøde 22. juli arrangerte Lesja Historielag som vanleg konkurransen «Ka e ditta ?». Der vart det lagt fram 10 bruksgjenstandar frå tidlegare tider, og deltakarane blir invitert til å fortelja kva gjenstandane heiter og kva dei var brukt til. Dei får eitt poeng for kvar rett opplysning, så tilsaman kunne ein få 20 poeng. Det var KM Bjørneby som hadde lånt oss gjenstandane, og årets konkurranse var nok svært vanskeleg. Dei gjenstandane som var nummerert med 1 og 2 var kanskje verst, og ingen fekk fullt hus. Førstepremien var bøkene Bjørg Nordset: «Kakejern» , Hole/Hosar/Buggeland:»Rosemåling frå Lesja» og Audun Høgbrenna: «Rips og rabarbra».

Nemn og bruk av gjenstandane var følgjande:

  1. Lusestikke/lusebrett – fange lus i sengekleda
  2. Flugufelle – fange fluger
  3. Måsårive – rake saman reinsmåså til fôr.
  4. Gjærkrans – til oppsamling av gjærsporar i øl for bruk i neste brygg
  5. Bodstikke – til å sende viktige kunngjeringar frå gard til gard
  6. Lysterkorg – til å fyre feitved i for å lokke fisken når ein lystra
  7. Sukkersaks – til å klippe ut sukkerbitar frå sukkerklumpar
  8. Lyssløkkar – vart festa på talgljos slik at det vart sløkt når det brann ned til «gaffelen»
  9. Mustasjekam – til å stelle barten med
  10. Alnemål – målestav til å måle alner, kvart-alner og tommar.

Det vart to vinnarar som begge hadde 13 poeng og det var: Kjersti Jacobsen og eit lag som bestod av Gullaug Stavheim, Grethe og Dag Mømb.

Da er det på tide å fornye (eller nyteikne) medlemskapet i historielaget!

24. juni 2023 | Ingen kommentarar

Som tidlegare meldt nedanfor her (29. mars), har vi etablert eit medlemsregister, som vi ny nyttar til å be om medlemskontingenten for 2023. Den er den same som i fjor, kr 100. Årsmøtet fjerna familiemedlemskap, slik at nå må alle som vil støtte oss også teikne eige medlemskap.

Vi har nettopp sendt ut ein innbetalingsblankett for kontingenten til alle vi har namna på. Om lag halvparten har alt fått dei som e-postvedlegg, medan dei fleste andre får dei som papirbrev i løpet av nokre dagar. Viss du får ditt som papirpost, gjer vel og send ein e-post til post@lesjahistorielag.no. Da får vi e-postadressa di og kan oppdaterer registeret (vi lover ikkje å bruke e-postadressa di til anna enn informasjon frå historielaget!). Skriv gjerne inn telefon og adresse óg; så får vi sjekka at vi har desse rett.

Viss du ikkje har vore medlem (det vil seie ikkje har fått / får betalingsgiro nå), men har lyst til å bli medlem, klikk her. så får du blankett om nokre dagar.

Slik ser innbetalingsblankette ut.

Det vil altså for dei fleste stå namn og adresse, men for nokre måtte vi fylle på det med handskrift i etterkant pga at vi ikkje hadde adressa. Kundenummer og fakturanummer vil vere særskilt for kva medlem. Under «Beskrivelse» står det altså «Medlemskontingen Medlem» for dei som får blanketten på e-post. For dei som får papirbrev er det enten sett ein svart strek over, eller står «Inaktiv» – det var ei kode vi sette på for å halde oversikt. Sjå bort frå den, du blir medlem att når du betaler 2023-kontingenten :-)