Litteratur

På denne sida presenterer vi lokalhistorisk litteratur om og frå Lesja. Vi har eit  oversyn over årbøkene/årsskrifta våre og andre publikasjonar som Lesja historielag kan skaffe. Etter kvart vil vi også presentere bygdebøkene og andre lokalhistoriske verk som som kommunen eller andre har gjeve ut og opplyse om kvar dei er å få kjøpt eller lånt.

Vi har for salg:

Årbøker/årsskrift

1984 – 2021                                                     kr.   150,- pr. bok

1984 – 2021 samla (37 bøker)                             kr. 4.000,-

(Årsskriftet for 1983 er utseld. I 1988 vart det ikkje utgjeve årsskrift)

Andre bøker frå Lesja historielag:

Per Einbu /Arnfinn Kjelland: Setrane i Lesja           kr. 200

Bjørg Nordset: Kakejern                                     kr. 300

Tord Buggeland / Kåre Hosar / Odd Reidar Hole:

Rosemåling frå Lesja                                          kr. 360

Audun Høgbrenna: Rips og rabarbra (dikt)            kr. 250

Vi har også nokre årgangar av «Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog» for sal.

Pris kr. 50 pr. hefte

Ved sending kjem porto i tillegg.

Bøker kan tingast hjå Oddvar Romundset

Kolstadteigen 4

2665 Lesja

Tlf. 480 43 824

e-post: romundseto@gmail.com

Bygdebøkene bind 2,3 og 4 er å få kjøp i ekspedisjonen i kommunen. Bind 1 av bygdeboka er utseld.