Litteratur

På denne sida presenterer vi lokalhistorisk litteratur om og frå Lesja. Vi har eit  oversyn over årbøkene/årsskrifta våre og andre publikasjonar som Lesja historielag kan skaffe. Etter kvart vil vi også presentere bygdebøkene og andre lokalhistoriske verk som som kommunen eller andre har gjeve ut og opplyse om kvar dei er å få kjøpt eller lånt.