Engelsk orientering om bygdeboka

Da første bind kom ut i 1987, ble det laga eit lite hefte på engelsk med forklaring på kva bøkene inneheldt og korleis ein skulle finne fram i familieinformasjonen. Den teksten kan framleis vere nyttig, så den finn du her.

Skriv ein kommentar