Kveldsseto på Tunstugu torsdag 14. november kl. 19.00

7. november 2019 | Ingen kommentarar

Kveldsseto denne månaden dreier seg om geologi og landskapsutvikling i Lesja. Forskar Anders Romundset frå NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) vil fortelje om kva vi veit om berggrunnen i Lesja og om korleis istidene har forma landskapet. Han vil også vise kva moderne forsking finn ut om bygda vår ved hjelp av  laserscanning og satelittdata m.v.

Vi vonar mange vil stille opp og kome med spørsmål og kommentarar. Bildet nedanfor viser ein merkeleg landskapsdetalj i lia mellom viggestrene – den såkalla Geitryggen!

Kaffespleis  –  alle er velkomne!

Kveldsseto i Tunstugu torsdag 10. oktober kl. 19.00

6. oktober 2019 | Ingen kommentarar

Hausten er over oss og i samarbeid med Gudbrandsdalsmusea og Venneforeninga ved Bygdemuseet startar vi opp att med kveldsseto andre torsdagen i oktober. Temaet er denne gongen  «Lessøe Compagnie» og dei militære sjefane som budde i bygda på 17-1800-talet. Vi har fått historieprofessor Tore Pryser til å halde foredrag om  dette emnet, og vi håpar at det også kan koma fram munnleg tradisjon om kapteinane som residerte på forkjellige gardar i bygda.

Det blir som vanleg kaffespleis.  Alle er velkomne!

Truskardag på Storkollstadjordet.

24. september 2019 | Ingen kommentarar

Markens Grøde 2019 hadde KORN som tema. Lesja Historielag har fygd opp dette med historietime om korndyrking på bygdatunet martnasdagen 20. juli og med malting av korn for brygging av øl i tørstugu på Lorkverna i samband med Lorkverndagen 28. juli. Da hadde vi også filmframsyning om tradisjonell korndyrking, kverna gjekk  trufast og vi serverte vassgraut kokt av nymale byggmjøl.

Kornet er grodd og tørka og blitt til malt som det kan bryggjast øl av

Torsdag 26. september frå kl.12.00. arrangerer Lesja Historielag truskardag på Storkollstadjordet like ved riksvegen i samarbeid med Aasmund Kolstad som eig åkeren. Hausting av korn med skurtruskar, sjølbindar, ljå og skyru vil bli demonstrert. Det blir kaffe-severing i åkerkanten! Alle interesserte bør nytte denne eineståande sjansen til å sjå historia om korndyrking i Lesja i praksis!

 

Åkeren på Storkollstad i august – no er han gyllen og fullmogen