Boksignering på Dombås torsdag 20. desember frå kl. 12.00

14. desember 2018 | Ingen kommentarar

Årets vinnar av kulturprisen for Lesja, Audun Høgbrenna vil vera å treffe i gangen utanfor Coop Mega på Dombås torsdag 20. desember frå kl. 12.00. Den siste diktsamlinga hans, «Rips og rabarbra» vil da vera å få kjøpt med personleg helsing frå forfattaren.

«Rips og rabarbra» har mange gode dikt i velkjent Audun-stil. Her er vare stemningar, morosame poeng, frodig folkeliv og refleksjonar over livets mange sider. Dette må vera den ideelle julegåva til alle som set pris på folkeleg lyrikk og som har røter i bygdene våre.

Årbok 2018

28. november 2018 | Ingen kommentarar

Årboka er no komen frå trykkeriet og elevane i 6. klasse ved begge skulane i bygda er i gang med salget. Boka vil også bli å få kjøpt i Bellestugu under «Jul på tunet» 1. desember. Over helga vil Årboka også vera å finne i lokale butikkar.

Boka fokuserer i år på tre lokale kulturpersonar, det er årets kulturprisvinnar, Audun Høgbrenna, spelemannen Magne Bø og målaren Thor Selsjord som kvar på sin måte er sterke representantar for bygdekulturen på sitt beste. Talemålet vårt, Lesja-dialekta, er ein kulturskatt vi skal ta godt vare på. Men dialekta er også i endring, og Margit Hågå har ein svært interessant artikkel om det.

Utgravinga av massefangstanlegget på Verket ved Slådalsvegen i sommar har naturleg nok fått ein stor plass. Det er ei arkeologisk storhending i bygda. Fjorårets sensasjonelle sverdfunn på Gråhøe har ført til leiting etter gamle ferdselsvegar der vi har brukt Snorres kongesoger som vegvisar  –  eit spennande prosjekt som vi har arbeidd med i samarbeid med Reidar Marstein i Lom.

Bygdekvinnelaga er og har vore viktige kulturinstitusjonar på bygdene  –  i 90 år har Lesja bygdekvinnelag drive sitt arbeid, og vi må bli imponert over innsatsen deira. Lesjaskog mannskor hadde si glansperiode i åra etter krigen. Lesesirklar bidrog til folkeopplysning og underhaldning. Her er krigsminne og ulykker, ungdomsdans, generasjonskifte på gardane og mykje meir. Og ikkje minst ein interessant artikkel om Leirmo mølle som hadde ein viktig og nødvendig funksjon i næringslivet for nokre år sidan. Og innimellom artiklane er boka krydra med dikt og historier frå vår ordhittuge døl og poet, Audun Høgbrenna. God lesnad!

 

 

 

Kulturprisen for 2018 til Audun Høgbrenna.

19. november 2018 | Ingen kommentarar

Audun Høgbrenna er ein god venn av Lesja historielag. Han har stilt opp for laget vårt ved mange høve, både som skribent, opplesar og på andre måtar. Vi gratulerer Audun med kulturprisen og gler oss til å vera med på å heidre han ved prisutdelinga på nyåret.

Historielaget var i år med på å gje ut den femte diktsamlinga frå Audun si hand; «Rips og rabarbra». Tonen i dikta er slik vi kjenner den frå tidlegare diktsamlingar , her er minne frå gamle tider, vare stemningar, frodig folkeliv og morosame poeng. Ein del av dikta er illustrert med gamle fotografi frå Lesja, og på omslaget er titteldiktet illustrert med ein nydeleg akvarell av lesjakunstnaren Kari Utgaard.

Denne boka må vera den perfekte julegåva til alle som set pris på Audun sine dikt og bygda som han hentar sine motiv frå. Boka er å få kjøpt på lokale butikkar eller direkte hos historielaget. Ta kontakt på tlf. 480 43 824 eller på e-post:  romundseto@gmail.com  «Rips og rabarbra» kostar kr. 250. Fram til jul sender vi boka portofritt med faktura vedlagt.