Vandring langs gamle vassvegar

28. juni 2016 | Ingen kommentarar

Søndag 3. juli arrangerer historielaget tur til Horrongen for å sjå korleis vatningsvatn frå Raudbekken på Dalsida vart overført til Kyrkjebygda. Tur-retur er turen omlag 10-12 km, og høgdeforskjellen er ca. 700 m. Turen går i roleg tempo, og vi reknar med å bruke heile dagen. Kjentmenn er Arve og Jorunn Einbu.

Frammøte ved Kolstadteigen kl. 09.00. Vi er avhengige av godt ver på turen, så i tilfelle dårleg ver blir turen avlyst. Turen er open for alle interesserte!

Omvisning og besøk på Lorkverna sommaren 2016

26. juni 2016 | Ingen kommentarar

Lorkverna er open for besøk heile året. Ved besøk utan omvisning oppmodar vi alle om å betale kr. 20 pr. vaksen. Putt pengane i bøssa på stallveggen. I tida 20. juni – 20. august er Lorkverna open for omvisning fredag-søndag kl 12.00 – 17.00. Omvisninga kostar kr. 50,- pro pers. Barn gratis. Overnatting i møllarstugu må tingast spesielt på tlf.480 43 824. Overnattinga kostar kr. 100,- pr vaksen. Barn gratis.

Ønskjer du å ha organiserte lag eller samlingar på Lorkverna som bursdagsfeiring, utdrikkingslag, slektstreff m.v. må det avtalast særskilt både tidspunkt og pris. Om ynskjeleg kan vi prøve å skaffe omvisar utanom dei faste tidene. Ring i tilfelle tlf.  480 43 824.

DSC00434

Opninga av turstigen i Lorkvernområdet

19. juni 2016 | Ingen kommentarar

Den offisielle opninga av turstigen ved Lorkverna vart ein stor dag for Lesja historielag. Det var Odd Reidar Hole som i si tid lanserte ideen om ein kulturstig på båe sidene av elva Lora, og han har også vore ein sterk pådrivar for prosjektet. Det var derfor naturleg at han fekk i oppdrag å klippe sløyfebandet da stigen vart erklært opna.

DSC01421

Om lag 30 personar møtte fram og var med på ei felles vandring gjennom stigen. Stigen inneheld 10 informasjonstavler om kulturminna og naturen i området. Ved kvar tavle vart det ein stans og ei orientering om dei emna tavlene beskreiv.  Biletet nedanfor viser eit lydhørt publikum ved ei gamal kolmile. I jernverkstida på Lesja foregjekk det kolbrenning i stor stil.

DSC01428

Ved Lorkverna var t vi tilsaman over 50 personar. Der vart det ein lengre stans med diktlesing, talar og helsingar. Dessutan diska bygdekvinnelaget opp med byggmjølsgraut og skjør, kaffe og kringle. Grautmjølet var sjølvsagt nymale på Lorkverna. Jan Stavheim hadde skrive eit flott dikt spesielt for dette høvet. Her drog han tråden frå dei som i tidlegare tider gjekk stigen for å skaffe det daglege brød til seg og sine og fram til dagens kulturstig. Han las også fleire stemningsfulle dikt av Audun Høgbrenna. Da vi stoppa ved gapahuken ved Lorfossen las han Høgbrenna sitt dikt «Iskvenne ved Lorfossen»som fortel korleis dei om vinteren nytta fossekrafta til å drive ei kvern dei drog ut på isen under fossen. Bildet nedanfor er frå diktlesinga ved Lorkverna.

DSC01439

Rolf Sørumgård fortalde om arbeidet med stigen og med tavlene. Det har vore ei målsetting at stigen skal ha universell utforming opp til gapahuken ved Lorfossen slik at den skal vera framkomeleg med  rullestol. Diverre har elva Lora ikkje vore samarbeidsviljug med dette, ho har reist med veggrusen i vårflaumen!

Rolf drog fram dugnadsinnsatsen og dei mange hjelparane som har vore med. Komiteen var i tillegg til han sjølv, Odd Reidar Hole, Martin Vorkinn, og Oddvar Romundset. Odd Reidar med god hjelp av m.a. Kjell Løftingsbakken, Otto Kornkveen, Sigurd K Bø, Gunnar og Birger Storhaug, gjorde mykje av jobben med sjølve stigen. Med tavlene fekk vi hjelp av Brit Holen og Inger Slettahaug til å teikne. David Hoey har omsett tekstane til engelsk og Anders Olsen i Dovre design har utforma tavlene. Per Jordhøy har levert alle foto av dyr og fuglar. Til finansieringa fekk vi god støtte frå Sparebankstiftelsen, Styret for Lordalen Statsallmenning og Lesja Fjellstyre. Vi fekk dessutan SMIL-midlar gjennom kommunen og støtte til skilting gjennom «Turskiltprosjektet» på fylket. Den største grunneigaren i området, Statskog har og synt stor velvilje til prosjektet. Rolf retta ei takk til alle som har bidrege.