Lesja Historielag under «Markens Grøde Lesja 2018»

7. juli 2018 | Ingen kommentarar

Historisk markvandring

Onsdag 25. juli arrangerer Lesja Historielag markvandring i Verket ved Slådalsvegen, eit massefangstanlegg for rein som var i bruk i middelalderen. Rolf Sørumgård og Tor Einbu er med som kjentmenn. Frammøte ved bommen på Vidfloten klokka 13.00. Samkøyring innover til Verket. Vandringa tek 2-3 timar i roleg tempo. Deltakaravgift kr. 50,-

Lorkverndag

Søndag 29. juli kl. 12.00 – 16.00. er det Lorkverndag. Vi vil fortelja om Lorkverna og det vil foregå maling, og stamping. På grunn av brannfaren blir det ikkje kolbrenning og blestring denne gongen.       I programmet inngår også lansering av diktsamlinga «Rips og Rabarbra». Historielaget har fått æra av å gje ut den nyaste diktsamlinga til  lyrikaren Audun Høgbrenna. Audun  vil sjølv vera til stades og lesa frå denne femte diktsamlinga frå hans hand. Sal av diktbøker med høve til signering av forfattaren.

Det blir servering av kaffe, saft og kaker, og sidan temaet for årets Markens Grøde er rein, vil folkeakademiet selja reinskjøt med tilbehør.  Jordgropsteiking av kjøttlår er ein gamal tilberedingsmåte som Rolf Sørumgård har lang erfaring med, og han vil fortelja og vise korleis dette foregår. I tillegg til diktsamlinga vil vi selja andre bokutgjevingar, Lorkvenn-krus, mjøl, og historisk video om Lorkverna på minnepinne!

Vi håpar ingen lar seg skræme av regnversmeldingar. Det er meldt om god temperatur, og vi vil vera budd på at det kan koma einkvan skura utan at det skal forstyrre oss!

Inngang kr. 100,- for vaksne. Barn gratis.

Olsokfest på Bygdatunet

Søndag 29. juli er det Olsokmesse i Lesja kykje kl. 19.00. og Olsokfest på bygdatunet kl. 20.00. Der blir det festtale ved ordførar Mariann Skotte, allsang og musikalske innslag ved Eil Alma og Håkon. Også her vil vi presentere diktsamlinga «Rips og rabarbra» og Audun Høgbrenna vil lesa frå samlinga. Det blir enkel servering og høve til ein god prat! Inngang kr. 100,-

I tilfelle regn, kan arrangementet bli flytta inn i Tunstugu.

Kulturkveld i Jønsonbrenna, fredag 13. juli kl. 19.00

1. juli 2018 | Ingen kommentarar

Denne kvelden vil Kirsti Krekling kåsere om Tekstilkunst i Nord-Gudbrandsdalen med utgangspunkt i gamle tekstilar frå Lesja. Kirsti Krekling har vore konservator ved Maihaugen, og har motteke Kongens fortenestemedalje m.a. for arbeidet sitt med tekstilkunst. Som vanleg blir det kaffeservering og utlodning. Inngang kr. 200,- Påmelding til tlf. 906 59 559 eller 908 38 348

Milorgkåken i Reindølslia.

1. juni 2018 | Ingen kommentarar

Vinteren 1944/45 vart det bygd to såkalla «milorgkåkar» i Lesja. Den eine vart bygd i skogen på Lesjaverk og den andre i Reindølslia på Dalsida. Formålet med desse kåkane var at dei skulle vera gøymestad for folk som måtte gå i dekning på grunn av illegalt motstandsarbeid. Olav Krokrud og Hans Solberg bygde kåken på Lesjaverk. Jon og Otto Sørumgård, Harald Nærlie og Martin Dehli bygde kåken i Reindølslia. Dei hadde eit stort strev med å få transportert materialar og få bygd kåken i Reindølslia midt på vinteren. Kåken var utstyrt med ein enkel feltomn og to køysenger. Det vart også lagra ein del mat i kåken.

Etter krigen gjekk kåken i Reindølslia i gløymeboka, og den var så godt gøymt at det var knapt nokon som gjekk seg på den tilfeldig. Thor Selsjord visste at kåken skulle vera ned for Skardfjellet, og det fanst eit par fotografi av kåken. Med dette som bakgrunn gjekk Terje Taraldsen, Rolf Sørumgård og Sigurd K. Bø innover Reindølslia for å leite etter staden den 8. oktober 2015. I kanten av ei lita myr oppdaga dei restane etter ein feltomn og like ved fann dei tuftene etter kåken.

Fredag 1. juni monterte Rolf og Sigurd på vegne av Lesja Historielag og Dovre-Lesja  krigsminneforrening ei informasjonstavle ved tuftene av kåken. På tavla er det bilde av kåken, det blir opplyst om kva funksjon den hadde og om korleis den vart attfunnen.