75 år sidan Gautsjøulykka

17. september 2016 | Ingen kommentarar

Den 25. september 1941 drukna 11 menn i Gautsjøen da båten dei sat i gjekk ned.  I 1998 vart det reist ein stein inne ved Gautsjøen til minne om denne ulykka. På steinen står ei metallplateplate med namna på alle dei som omkom. Da steinen vart avduka dette året vart det halde ei minnehøgtid både i bygda og inne ved minnesteinen, begge stader med stort frammøte av slektningar og venner til dei omkomne.  (Sjå om dette i årsskrift for Lesja Historielag for 1998.)

I år er det 75 år sidan ulykka skjedde, og ved det høvet vil Lesja historielag arrangere ei minnemarkering ved steinen. Vi har prøvd å informere alle som var berørt av ulykka men arrangementet er ope for alle! Vi vonar derfor at så mange som råd møter fram for å heidre minnet til dei som omkom på så tragisk vis. Markeringa skjer nøyaktig på 75-årsdagen for ulykka, søndag 25. september kl. 13.30.

Under minnehøgtida vil Rolf Sørumgård fortelja stutt om hendinga og  Jan Stavheim  vil lesa dikt, m.a. det han skreiv i høve reisinga av steinen. I 1941 var presten og kyrkja sentrale i sorgarbeidet etter ulykka, og kyrkja vil vera representert ved prost Paul Skuland.. Ola Ulfsby Bottheim vil forta bekransning av minnesmerket og det blir sang ved Jenny Imenes Nyløkken.

unnamed-1

Det blir parkering langs vegen, så vi oppmodar folk om å møte fram i god tid, da det kan bli eit stykke å gå. Vi satsar på at veret er med oss denne dagen! Vi tåler litt regn og ruskever, men blir det snøfall, kan det bli nødvendig å avlyse. I tilfelle blir det sett opp plakat ved bommen til Dalsidevegen.

Vel møtt!

 

«Ka sa du?» – kulturkveld om dialekt og lokale ord og uttrykk.

14. september 2016 | Ingen kommentarar

I samarbeid med Lesja dialekt- og mållag arrangerer Lesja historielag kulturkveld i kulturhuset på Lesja torsdag 29. september kl. 19.30. Språkforskar, ordboksredaktør, humorist og spelemann Tor Erik Jenstad vil kåsere om dette temaet, og han tek gjerne imot spørsmål og kommentarar frå salen.

Tor Erik Jenstad er frå nabokommunen vår, Sunndal, og har såleis god kjennskap til dialektene i Lesja og Dovre. Han arbeider no ved NTNU i Trondheim og er m.a. kjent for artige innspel i programmet «Språkrøret» i P2, og han har  fast dialektspalte i lokalsendinga for Trøndelag.

Som musikar er Tor Erik Jenstad kjent frå gruppa «Hørkelgaddan», og han fekk spelemannsprisen i 1981 i klassa folkemusikk/gamaldans.  Han er framleis aktiv musikar og er m.a. med i Oppdal spell og dansarlag. Han har lova å ta med seg trekkspelet til Lesja slik at vi kan få høyre kva han er god for.

qz-kidjg3eaokxxwcub8tasu0ggvjjo0yyckuzcogzka

På kulturkvelden blir det seld kaffe og kringle, og inngangspengar er kr. 100,-

Vel møtt!

Vandring langs gamle vassvegar

28. juni 2016 | Ingen kommentarar

Søndag 3. juli arrangerer historielaget tur til Horrongen for å sjå korleis vatningsvatn frå Raudbekken på Dalsida vart overført til Kyrkjebygda. Tur-retur er turen omlag 10-12 km, og høgdeforskjellen er ca. 700 m. Turen går i roleg tempo, og vi reknar med å bruke heile dagen. Kjentmenn er Arve og Jorunn Einbu.

Frammøte ved Kolstadteigen kl. 09.00. Vi er avhengige av godt ver på turen, så i tilfelle dårleg ver blir turen avlyst. Turen er open for alle interesserte!