Milorgkåken i Reindølslia.

1. juni 2018 | Ingen kommentarar

Vinteren 1944/45 vart det bygd to såkalla «milorgkåkar» i Lesja. Den eine vart bygd i skogen på Lesjaverk og den andre i Reindølslia på Dalsida. Formålet med desse kåkane var at dei skulle vera gøymestad for folk som måtte gå i dekning på grunn av illegalt motstandsarbeid. Olav Krokrud og Hans Solberg bygde kåken på Lesjaverk. Jon og Otto Sørumgård, Harald Nærlie og Martin Dehli bygde kåken i Reindølslia. Dei hadde eit stort strev med å få transportert materialar og få bygd kåken i Reindølslia midt på vinteren. Kåken var utstyrt med ein enkel feltomn og to køysenger. Det vart også lagra ein del mat i kåken.

Etter krigen gjekk kåken i Reindølslia i gløymeboka, og den var så godt gøymt at det var knapt nokon som gjekk seg på den tilfeldig. Thor Selsjord visste at kåken skulle vera ned for Skardfjellet, og det fanst eit par fotografi av kåken. Med dette som bakgrunn gjekk Terje Taraldsen, Rolf Sørumgård og Sigurd K. Bø innover Reindølslia for å leite etter staden den 8. oktober 2015. I kanten av ei lita myr oppdaga dei restane etter ein feltomn og like ved fann dei tuftene etter kåken.

Fredag 1. juni monterte Rolf og Sigurd på vegne av Lesja Historielag og Dovre-Lesja  krigsminneforrening ei informasjonstavle ved tuftene av kåken. På tavla er det bilde av kåken, det blir opplyst om kva funksjon den hadde og om korleis den vart attfunnen.

 

 

Vårdugnad på Lorkverna 2018

9. mai 2018 | Ingen kommentarar

Det blir vårdugnad på Lorkverna måndag 14. mai kl. 10.00. Ta med høveleg reiskap og godt humør. Ta også med niste for dagen  –  vi held kaffe / te / saft! Alle venner av Lorkverna er velkomne!

Frå vårdugnaden i fjor

Årsmøte i Lesja Historielag

3. mars 2018 | Ingen kommentarar

Det er innkalla til årsmøte i Lesja Historielag torsdag 15. mars kl. 19.00. på biblioteket, Lesja skule. I tillegg til dei vanlege årsmøtesakene vil vi presentere filmen «Lorkverna – frå forfall til ny aktivitet». Filmen ligg ute på nettet, men vil også bli å få kjøpt på minnepinne.

Servering og tid til ein skikkeleg historielagsprat. Loddsalg. Alle er velkomne!

Før årsmøtet består styret av Magnhild Enger Lia, Aagot Sørumgård Botheim, Marit Kolstad, Rolf Sørumgård, Oddvar Romundset, Einar Morken og Kjell Erik Meiningen. Sigmund Kolstad er engasjert som kasserar og tiltrer styret, men er formelt ikkje medlem.