Kveldsseto på Nygarden fredag 28. juni kl. 19.00

28. juni 2019 | Ingen kommentarar

Dagens eigarar av Nygarden på Lesjaverk, Marianne og Roar Bye inviterer Lesja Historielag til å ha kveldsseto på Nygarden. Temaet for kvelden er livet på Nygarden i gamal og nyare tid. Vertskapet vil saman med Einar Morken fortelje om liv og lagnad på ein gard få av oss veit noko om.

Kaffespleis – alle er velkomne.

NB: Avkøyring til Nygarden like sør for Søre Morken. Hugs å stenge grinda!

Dugnad på Verkensstugu

27. mai 2019 | Ingen kommentarar

Arbeidet med å oppgradere Verkensstugu er i gang. Det var ein stor jobb å få tømt huset for rusk og rask og å få golvet reint. Der var det tjukke lag av gamal møkk, så der måtte vi gå drastisk til veks med skraper, skulekost og vaskebøtter i fleire omgangar før vi fekk det nokonlunde rein. Men no er rommet blitt triveleg, og ventar berre på ein snikkerdugnad for å få rekonstruert hemsen der køyrekarane og knuseverksarbeidarane overnatta. Vi hadde med oss materialar til dette i dag  –  det er materialar som  vart til overs etter  innreiinga av den øvre skålen på Lorkverna. Dei var saga på dugnad på Myrvangsaga for eit par år sidan.

Opplasting av materialar på Lorkverna

Verkensstugu på Filling

Rolf Sørumgård med  materialstabelen på nyvaska golv

Vi sjekkar med faglitteraturen

 

Hestane stod nede og karane sov på skjellen

 

Bord og benker for besøkande

Verkensstugu på Filling

25. mai 2019 | Ingen kommentarar

Styret i historielaget og andre interesserte var i dag på synfaring på Verkensstugu på Filling. Huset vart restaurert av historielaget i 1983, men det er ikkje lett utan vidare å skjønne kva det har vore brukt til.  På 1840-talet var det eit vassdrive knuseverk for krommalm her på Filling. Verkensstugu vart brukt som stall og overnattingshus for dei som arbeidde ved knuseverket eller transporterte malmen. På den tida var det fleire krommalmgruver på Dalsida, og malmen vart transportert  hit for knusing før den vart pakka i kasser og transportert vidare til Veblungsnes for utskiping. Historielaget har no planer om å sette opp skilt og informasjonstavler slik at folk kan bli kjent med denne delen av lokalhistoria.

Men først gjenstår ein del arbeid med rydding og tilrettelegging av Verkensstugu for dette formålet. Innvendig vil vi tilbakeføre huset til om lag slik vi trur det opprinneleg var. Først må huset ryddast og reingjerast skikkeleg, og skjellen der dei overnatta må setjast i stand. Uteområdet må også tilretteleggast, kanskje med bord og benker, og vi må ha ein grei parkeringsplass for besøkande. Vi satsar på å greie å gjennomføre dette på dugnad, og vil starte opp med det i sommar.