Kakejerndag på Lesja bygdemuseum laurdag 8. juli frå kl. 10.00.

25. juni 2017 | Ingen kommentarar

Lesja Historielag har som kjent gjeve ut bok om kakejerntradisjonen i Lesja med Bjørg Nordset som forfattar. Laurdag 8. juli er det full fokus på kakejern på Lesja bygdemuseum. I andre høgda på kornmagasinet er det rigga opp ei utstilling av innlånte kakejern frå Lesja som viser breidda av kakejern frå 1600-talet til i dag. Smidde 1700-tals avlettjern er kvar for seg kunstverk som smedar har utstyrt med sentrale dekorelement i europeisk kunsthistorie. Også nyare langskafta kakejern med støypte plater, «vaffelmaskiner» og meir moderne kakejern vil vera utstilt.

 

 

I alle hus vil det foregå steiking av ulike «jernkaker» som avlettar, skruller, goro, oog vaflar. Det blir også steikt skrivabrød på ondbekste frå avlettjerna på gamal og ny måte! Av «jernbaksten» vil det meste blir steikt på moderne jern, men i Bellestugu vil tidlegare stortingsmann Lars Velsand demonstrere avlettsteiking på gamlemåten i peisen. Han vil kåsere med utgangspunkt i sine erfaringar med kakejern, og Bjørg Nordset vil halde «historietime» med utgangspunkt i boka si om kakejern. Jernbakst av alle slag vil vera å få kjøpt på bygdetunet denne dagen, og eit par smedar vil arbeide med smiing av kakejern.

Lars Velsand steiker avlettar heime på garden sin på Hadeland

 

Kveldsseto ved masovnen på Lesjaverk 8. juni.

9. juni 2017 | Ingen kommentarar

Tema for siste kveldsseto dette halvåret var drifta av jernverket på Lesjaverk i åra 1660 til 1812. Einar Morken tok oss med attende til denne spesielle historia i bygda vår. Han fortalde levande om malmfunna, om korleis jernverket vart etablert og om dei store endringane det førte til for dei som budde i bygda i denne tida. Etterpå var vi ein tur innom magasinet og såg på gjenstandar som finst att frå verkstida. Som vanleg stod venneforeninga ved bygdatunet  for at det vart kaffe og biteti etter foredraget. Femten personar hadde ei interessant og hyggeleg stund der vi sat på historisk grunn ved masomnen. Stor takk til Einar for interessant forteljing, til venneforeninga og Marit Kolstad for enda ei hyggeleg servering, og ikkje minst til Rolf Sørumgård som har stått for planlegging og organisering av alle kveldsseto i vinter.

Kveldsseto i Tunstugu på bygdatunet torsdag 18. mai kl. 1900

15. mai 2017 | Ingen kommentarar

Vil vi ha ei oppdatering av Lesja bygdebok bind 1-3, gards- og slektshistoria?

Lesja kommune har vedteke eit forprosjekt om oppdatering av bygdebøkene for Lesja. Under kveldsseto denne gongen vil Arnfinn Kjelland gje interesserte bygdefolk nærare informasjon om korleis eit slikt oppdateringsarbeid kan gjerast og vil svært gjerne få innspel til dette arbeidet.