Kveldsseto i Tunstugu torsdag 10. oktober kl. 19.00

6. oktober 2019 | Ingen kommentarar

Hausten er over oss og i samarbeid med Gudbrandsdalsmusea og Venneforeninga ved Bygdemuseet startar vi opp att med kveldsseto andre torsdagen i oktober. Temaet er denne gongen  «Lessøe Compagnie» og dei militære sjefane som budde i bygda på 17-1800-talet. Vi har fått historieprofessor Tore Pryser til å halde foredrag om  dette emnet, og vi håpar at det også kan koma fram munnleg tradisjon om kapteinane som residerte på forkjellige gardar i bygda.

Det blir som vanleg kaffespleis.  Alle er velkomne!

Truskardag på Storkollstadjordet.

24. september 2019 | Ingen kommentarar

Markens Grøde 2019 hadde KORN som tema. Lesja Historielag har fygd opp dette med historietime om korndyrking på bygdatunet martnasdagen 20. juli og med malting av korn for brygging av øl i tørstugu på Lorkverna i samband med Lorkverndagen 28. juli. Da hadde vi også filmframsyning om tradisjonell korndyrking, kverna gjekk  trufast og vi serverte vassgraut kokt av nymale byggmjøl.

Kornet er grodd og tørka og blitt til malt som det kan bryggjast øl av

Torsdag 26. september frå kl.12.00. arrangerer Lesja Historielag truskardag på Storkollstadjordet like ved riksvegen i samarbeid med Aasmund Kolstad som eig åkeren. Hausting av korn med skurtruskar, sjølbindar, ljå og skyru vil bli demonstrert. Det blir kaffe-severing i åkerkanten! Alle interesserte bør nytte denne eineståande sjansen til å sjå historia om korndyrking i Lesja i praksis!

 

Åkeren på Storkollstad i august – no er han gyllen og fullmogen

Olsokfesten 2019 på Lesja Bygdetun

7. august 2019 | Ingen kommentarar

I år fekk vi ein strålande olsokfest ute på tunet. Festen starta som vanleg med at Lesjasangen vart songen unisont, i år med tonefylgje på trekkspel ved Odd Dalum. Kveldens festtalar var nytilsett direktør ved Gudbrandsdalsmusea, Øystein Rudi. Han trefte publikum heime med interessante refleksjonar og gode historier. Han bidrog også saman med «Marit og karan» til ei festleg musikalsk ramme om olsokkvelden. Komiteen hadde stelt til eit storarta kaffebord åt oss, og praten gjekk utover kvelden. Til slutt vart det meire musikk så danselysten tok overhand hjå fleire! Festen vart leia med sikker hand av Aagot Sørumgård Botheim, og ho delte ut Lorkvern-krus til alle som bidrog til underhaldninga. Regndråpane som kom mot slutten av festen la ingen dempar på publikum, men verka berre til å understreke den magiske stemninga i olsoknatta.