Kontordagar på Tunstugu

Historielaget startar eit forsøk med faste kontordagar på Tunstugu, tysdag kvar veke kl. 11–14 i alle fall fram til påske. Her kan folk som er interessert kome og prate om lokalhistoria med oss, kanskje lufte ein ide for årboka, spørje om hjelp til å identifisere folk og stader på gamle bilde og liknande. Velkomen!

Skriv ein kommentar