Vil du bli omvisar på Lorkvenne?

I tida 20. juni – 20. august er det omvisning og demonstrasjon av kverna og stampa kvar fredag-søndag kl. 10.00. – 16.00. Dette blir gjort som dugnadsinnsats av medlemmer i historielaget.

Vi vil gjerne fordele dette arbeidet på fleire, og bed derfor om at interesserte melder seg til Odd Reidar Hole – tlf. 61243066 eller Oddvar Romundset – tlf. 48043824 , gjerne så snart som råd.

Alle som vil gjera ein innsats, vil få grundig opplæring  i å bruke kverna og stampa og elles i det ein omvisar treng å vite om anlegget. Du vil få høve til å velje ut dagar som passar i høve til ferie eller andre gjeremål.

 

Skriv ein kommentar