Stort oppmøte på vellykka møllarkurs!

Stor oppslutning om årets «møllarkurs» på Lorkverna (like mykje om gaidinga på anlegget), med 20 deltakarar og fleire tidlegare møllarar som ikkje hadde høve til å møte.

Oddvar Romundset gjekk igjennom rutinane når besøkande kjem, både teoretisk og i praksis på dei forskjellige kulturminna på Lorkverna: tørrstugu, stall, kvern (mølle), stampe og vasskraftreguleringane.

Sommarsesongen starta til helga. Velkome!

Kursleiar demonstrerer låsing av vasstilføringa til mølla.

Skriv ein kommentar