Norsk kulturarv på Lorkverna

Mathias Øvsteng frå Norsk Kulturarv kom i dag ein tur til Lorkverna for å lage reportasje om brubygginga og om Lorkverna i magasinet «Kulturarven». Dette magasinet er eitt av dei fremste innanfor kulturvern og formidling av kulturminne. Øvsteng var særleg imponert over at vi kan dokumentere drift av Lorkverna så tidleg som i 1326 da kverna er nemnt  i samband med ein gardhandel på Lesja. Dette skinnbrevet er ein del av Diplomatarium Norvegicum og er oppbevart på riksarkivet.

Mathias Øvsteng og Einar Utgaard på Lorkverna

Ein kommentar to “Norsk kulturarv på Lorkverna”

  1. Kelli sa:

    *sigh of re;21f*I&#8ie7lm new…and was a little upset yesterday at the tremendous response of 2 views to a new post that I thought my family and close friends would absolutely read and respond to. LOL.Thank you for your insight and tips…it really made me feel better about continuing with my blog beyond my first month.

Skriv ein kommentar