Markvandring på Dalsida onsdag 24. juli kl. 12.00

Som ein del av Markens Grøde 2019 arrangerer Lesja Historielag markvandring blant kulturminna etter gruvedrifta på Dalsida på 1840-talet. Frammøte ved Verkensstugu på Filling onsdag 24. juli kl. 12.00. Der vil vi få ei orientering om gruvene i området om malmtransporten og om knuseverket ved Filling. Etter ein kaffipause forflyttar vi oss med bil og går til fots langs kulturstigen til gruvene ved Nyseterstyggeberget.

Deltakaravgift inkl. kaffeservering kr. 50,- kontant eller med vipps.

Alle er vel møtt!

Skriv ein kommentar