Lorkverndagen søndag 28. juli kl. 12.00

Vi ønskjer vel møtt til Lorkverndagen 2019 under Markens Grøde der korn er hovudtemaet. Det passar godt på Lorkverna, der er alltid korn og maling av korn hovudtemaet. I år har vi i tillegg teke tørrstugu i bruk til malting av korn. Malting var ein føresetnad for at dei kunne bryggje seg øl til fest og kvardagsbruk i gamle dagar. Maltingsprosessen skjer i tre faser. Først må kornet bløytast i tre dagar. Kornet vårt vart lagt til bløyting i Lora elv sist torsdag. Bløytinga set igang ein spireprosess, og etter dei tre dagane, vart kornet vårt lagt til spiring på skjellane i tørrstugu. Spiringsprosessen ser ut til å gå bra, og fram mot helga reknar vi med å gå i gang med tredje steg i prosessen, oppvarming og tørking. Under spiringa er stivelsen i kornet omdanna til sukker, og ved oppvarminga stoppar vi vekstprosessen og tørkar kornet for å ta vare på maltsukkeret. Det er dette som gjev gjæring når ein bryggjar.

På Lorkverndagen vil vi dessutan vise ein film som viser skuronn i gamal tid  –  dvs. hausting og behandling av korn. Og i stampa vil husflidslaget stampe ullstoff slik det vart gjort før i tida.

Det blir servering av vassgraut med skjør, kaffe, saft og bitetti, boksalg og mykje anna!

Inngang kr. 100,-

Biletet er frå Lorkverndagen i fjor da Rolf Sørumgård fortalde om jordgropsteiking av kjøtt

Skriv ein kommentar