Lorkverna sommaren 2022

Omvisning laurdagar og søndagar 11.00 – 16.00

I kveld var det møllarsamling på Lorkverna der turnusen for denne sesongen vart lagt. Historielaget ønskjer alle besøkande hjarteleg velkomne. Det blir omvisning laurdagar og søndagar kl. 11.00-16.00. i heile skuleferien. Vi kan også tilby omvisninger til grupper som utanom dei faste tidene. Dei må da ta kontakt med oss i god tid føreåt på telefon 900 90 909 for evt. avtale.

Møllarkorpset legg planer for sommaren

Vi oppmodar alle besøknade om å støtte Lorkverna med kr. 20 pr. besøk.

Betaling i kassa på stallveggen eller med vipps. Vi har vipps-nummer 11 43 45

Omvisning kostar 50 kr pr. pers. Barn går gratis.

Lorkverna kan lånast ut til private arrangement eller samlingar. Dersom ein da ønskjer å få reservert sentralområdet med grillen, bålplassen, og eventuelt stallen og møllarstugu, må ein ta kontakt på telefon 900 90 909 for å gjera avtale. Prisen for slike arrangement blir avtalt i kvart enkelt tilfelle.

Vi sel framleis nymale byggmjøl i flotte tøyposar med Lorkvennlogo.

Kilosposen kostar kr. 60, – ,   to-kilosposen kostar kr. 100,-.

Vi har att nokre få eksemplar av Lorkvenn-krus dekorert av Odd Reidar. Dei kostar kr. 100,- og da får du gjerne kruset fullt av sterk Lorkvenn-kaffe attpå handelen!

Vi ønskjer vel møtt på Lorkverna

 

Skriv ein kommentar