Kveldsseto på Nygarden fredag 28. juni kl. 19.00

Dagens eigarar av Nygarden på Lesjaverk, Marianne og Roar Bye inviterer Lesja Historielag til å ha kveldsseto på Nygarden. Temaet for kvelden er livet på Nygarden i gamal og nyare tid. Vertskapet vil saman med Einar Morken fortelje om liv og lagnad på ein gard få av oss veit noko om.

Kaffespleis – alle er velkomne.

NB: Avkøyring til Nygarden like sør for Søre Morken. Hugs å stenge grinda!

Skriv ein kommentar