Kveldsseto i Tunstugu torsdag 10. oktober kl. 19.00

Hausten er over oss og i samarbeid med Gudbrandsdalsmusea og Venneforeninga ved Bygdemuseet startar vi opp att med kveldsseto andre torsdagen i oktober. Temaet er denne gongen  «Lessøe Compagnie» og dei militære sjefane som budde i bygda på 17-1800-talet. Vi har fått historieprofessor Tore Pryser til å halde foredrag om  dette emnet, og vi håpar at det også kan koma fram munnleg tradisjon om kapteinane som residerte på forkjellige gardar i bygda.

Det blir som vanleg kaffespleis.  Alle er velkomne!

Skriv ein kommentar