Kveldsseto i Tunstugu på bygdatunet torsdag 18. mai kl. 1900

Vil vi ha ei oppdatering av Lesja bygdebok bind 1-3, gards- og slektshistoria?

Lesja kommune har vedteke eit forprosjekt om oppdatering av bygdebøkene for Lesja. Under kveldsseto denne gongen vil Arnfinn Kjelland gje interesserte bygdefolk nærare informasjon om korleis eit slikt oppdateringsarbeid kan gjerast og vil svært gjerne få innspel til dette arbeidet.

Skriv ein kommentar