Kveldsseto 9. februar: Gamle buer og burestar i Lesja-fjellet

I Tunstugu på Bygdetunet

torsdag 9. februar 2023 kl. 19.00

Ei gruppe med Kai Ove Riise i spissen driv no og registrerer gamle buer i fjella våre med tanke å gje ut ei bok om desse kulturminna.

Kai Ove vil orientere om arbeidet og ta imot innspel til arbeidsgruppa.

Alle er velkomne.    Kaffespleis.

Asbjørnskoia i Asbjørnsdalen

Skriv ein kommentar