Kveldsseto

Lesja historielag vil prøve å få fram forteljarevna hjå folk og vil halde kveldsseto rundt peisen i Bellestugu torsdag 17. november 2016 kl. 19.30

Temaet denne kvelden vil vera bruken av fjellet til jakt, fiske, seterdrift, beiting, eller andre ting. Vi vil at folk skal koma med gode historier som dei har høyrd eller opplevd sjølve. Det kan vera gamle eller nyare historier, gjerne med morosame eller dramatiske poeng.

Og så spleisar vi på kaffe og biteti  –  velkomen!

p1000171

Skriv ein kommentar