Kveldseto i Tunstugu 11. april kl. 19.00.

Det blir kveldsseto i Tunstugu på Bygdetunet torsdag 11. april kl. 19.00. Arkeolog ved Kulturhistorisk museum Brit Solli vil fortelja om utgravingane ved Verket i 2018, om det dei fann og korleis funna så langt kan tolkast. Alle er velkomne til ein prat om korleis reinsfangst foregjekk for 1000 år sidan. Kaffespleis!

Skriv ein kommentar