Kvedseto i Tunstugu torsdag 9. januar 2020 kl. 19.00

Tema for det første kveldsseto i 2020 er gamle råk, drog, stigar, kløvvegar og setervegar i Lesja. Framleis har folk ærend i skog og fjell med krøtter, for å gå på jakt, fiske eller for å nyte friluftslivet på andre måtar. Det nettverket vi har av slike ferdselsvegar er urgamle og viktige kulturminne, men har også stor betydning for bygdefolk og tilreisande den dag i dag.

Kai Ove Riise er godt kjent på mange råk, vegar og stiar i Lesja. Han vil innleiingsvis ta oss med på nokre av desse ferdselsvegane. Deretter blir ordet fritt og vi vonar det er mange som vil koma med spørsmål, kommentarar og opplysningar om dette spennande emnet.

Det bir kaffespleis  –  alle er velkomne!

Skriv ein kommentar