Minnesmerke

Krigsminnesmerket ved Friheim

Krigsminnesmerket Lesjaskog 1940-45

Minnesteinen for veteranane 1807-1814 Lesjaskogen

Minne om utvandringa til Amerika

Minnestein over dei omkomne etter togavsporing ved Knipstugu, Lesjaverk 1. mai 1940

Minnestein ved den gamle Lesjakyrkja