Har du ein gamal omn du gjerne vil vite meir om?

Kyrkjestugu Lesjaskog

Fredag 10. juni kl. 19.00. blir detkulturkveld i Jønsonbrenna der temaet er gamle støypjerns-omnar. Petter Øijord, miljørådgjevar og omns-entusiast i Fortidsminneforeninga kjem og vil kåsere om denne kulturtradisjonen. Har du ein gamal omn som du gjerne vil veta meir om, kontakt KM Bjørneby tlf. 906 59 559, eller send bilde av omnen til bjorneby@online.no

Skriv ein kommentar