Flydrogje

Historielaget søkte i vår om tilskot til å restaurere og merke den gamle kløv- og ferdselsvegen frå parkeringsplassen til Lorkverna og oppover til fjells. Det var Riksantikvaren som lyste ut, og Innlandet fylke som administrerte.

Lesja historielag fekk tilslaget med kr. 70.000! Det blir nokre dugnadsøkter!

Ruta til drogje:

Utsnitt av kompanikart 1806

Skriv ein kommentar