Brubygginga er i gang.

Da er Jora Bygg & Laft på plass ved Lorkverna med maskinar og mannskap for å byggje ny utleggarbru. Dei reknar med å bruke det meste av november månad på arbeidet. Det første dei tok fatt på var å lage ei provisorisk bru til bruk under arbeidet. No er dei i gang med å mure opp landkar på Lorkvernsida av elva.

Dersom du vil følgje med på framdrifta av prosjektet, kan du gå inn på heimesida til Jora Bygg og Laft – http://jora.no/. Klikk på «Pågående prosjekter» – der vil det bli lagt ut bilde av brua etter kvart som arbeidet går framover.

Skriv ein kommentar