Årsmøte i Lesja Historielag på Solheim, Lesjaverk onsdag 27. mars 2019 kl. 19.00.

Ved Gruvlistigen har vi av dei  mest interessante kulturminna i Lesja

 

Styret i Lesja Historielag har den gleda å be inn til årsmøte på Solheim, Lesjaverk. Etter sjølve årsmøtet vil vi orientere om historielaget sine planer for 2019.

9. klasse ved Lesjaskog skule vil ordne med kaffeservering og leiaren i Lesja og Dovre krigsminneforrening, Rune Nørstegård,  vil kåsere om krigsminna i Lesja.

Det blir loddsal og blant gevinstane er den berømte Lorkvernkoppen, dekorert av Lorkvenn-verten framfor alle andre, Odd Reidar Hole!

Vi kan også lova eit kunstnerisk innslag før møtet tek til!

Vel møtt!

Skriv ein kommentar