Årbok 2016

p1000446

Tradisjonen tru er årboka for Lesja Historielag no klar for salg. Hovudinnhaldet er som vanleg varierte og interessante artiklar om liv og lagnad i Lesja i fjern og nær fortid. Aktiviteten i laget er også dokumentert, og i alt artikkelstoffet er det lagt stor vekt på å skaffe gode illustrasjonar. Som tidlegare er boka produsert i samarbeid med Snøhetta Forlag. Dette er den 15. årboka Tor Einbu har redaktøransvaret for. Historielaget er han stor takk skuldig for det store arbeidet han legg ned slik at Lesja har ei lokalhistorisk årbok som vi med god grunn kan vera stolte av. Ovanfor redaktøren med nokre eksemplar av årets årbok.

Skriv ein kommentar