Kveldseto i Lesjaskog kyrkje torsdag 13. februar 2020 kl. 19.00

6. februar 2020 | Ingen kommentarar

Kveldsseto denne gongen er i  Lesjaskog kyrkje der vi får høyre den interessante historia til verkskyrkja som vart bygd på Lesjaverk i 1697 og som seinare vart flytta til Lesjaskog. Det er Einar Morken som tek oss med på turen gjennom desse 320 åra.

Kaffespleis i Kyrkjestugu.

Alle er velkomne!

Kvedseto i Tunstugu torsdag 9. januar 2020 kl. 19.00

3. januar 2020 | Ingen kommentarar

Tema for det første kveldsseto i 2020 er gamle råk, drog, stigar, kløvvegar og setervegar i Lesja. Framleis har folk ærend i skog og fjell med krøtter, for å gå på jakt, fiske eller for å nyte friluftslivet på andre måtar. Det nettverket vi har av slike ferdselsvegar er urgamle og viktige kulturminne, men har også stor betydning for bygdefolk og tilreisande den dag i dag.

Kai Ove Riise er godt kjent på mange råk, vegar og stiar i Lesja. Han vil innleiingsvis ta oss med på nokre av desse ferdselsvegane. Deretter blir ordet fritt og vi vonar det er mange som vil koma med spørsmål, kommentarar og opplysningar om dette spennande emnet.

Det bir kaffespleis  –  alle er velkomne!

God jul!

20. desember 2019 | Ingen kommentarar

Lorkvennissane ønskjer alle medlemmer av Lesja Historielag, dugnadsfolk og gjester på Lorkverna ei riktig god jul! Vonar de vil hygge døkk i jula med  årboka vår eller med «Rosemåling frå Lesja». Butikkane har framleis att nokre eksemplar for dei som enda ikkje har fått tak i desse bøkene! Det er eit «must» å ha dei både i hus og hytter!