Kveldsseto

7. oktober 2018 | Ingen kommentarar

 

Det blir kveldsseto på Bygdetunet torsdag 11. oktober 2018 kl. 18.00. Mrk. tidspunktet!

Arne Staurust og Sigurd K. Bø og fleire aktive medlemmar av Sjoa og Heidal gammeltekniske forening vil under denne kveldsseto vise fram, demonstrere og prate om gamle motorar, traktorar og landbruksmaskiner. Etter ein time ute , ca. kl 19.00.,går vi inn i Hattremstugu, drikk kaffe, ser på bilde og pratar vidare. Kaffespleis –  alle er velkomne.

Lesja Historielag samarbeider med Gudbrandsdalsmusea og venneforeninga ved Lesja Bygdemuseum om arrangementet.

 

Lesja Historielag under «Markens Grøde Lesja 2018»

7. juli 2018 | Ingen kommentarar

Historisk markvandring

Onsdag 25. juli arrangerer Lesja Historielag markvandring i Verket ved Slådalsvegen, eit massefangstanlegg for rein som var i bruk i middelalderen. Rolf Sørumgård og Tor Einbu er med som kjentmenn. Frammøte ved bommen på Vidfloten klokka 13.00. Samkøyring innover til Verket. Vandringa tek 2-3 timar i roleg tempo. Deltakaravgift kr. 50,-

Lorkverndag

Søndag 29. juli kl. 12.00 – 16.00. er det Lorkverndag. Vi vil fortelja om Lorkverna og det vil foregå maling, og stamping. På grunn av brannfaren blir det ikkje kolbrenning og blestring denne gongen.       I programmet inngår også lansering av diktsamlinga «Rips og Rabarbra». Historielaget har fått æra av å gje ut den nyaste diktsamlinga til  lyrikaren Audun Høgbrenna. Audun  vil sjølv vera til stades og lesa frå denne femte diktsamlinga frå hans hand. Sal av diktbøker med høve til signering av forfattaren.

Det blir servering av kaffe, saft og kaker, og sidan temaet for årets Markens Grøde er rein, vil folkeakademiet selja reinskjøt med tilbehør.  Jordgropsteiking av kjøttlår er ein gamal tilberedingsmåte som Rolf Sørumgård har lang erfaring med, og han vil fortelja og vise korleis dette foregår. I tillegg til diktsamlinga vil vi selja andre bokutgjevingar, Lorkvenn-krus, mjøl, og historisk video om Lorkverna på minnepinne!

Vi håpar ingen lar seg skræme av regnversmeldingar. Det er meldt om god temperatur, og vi vil vera budd på at det kan koma einkvan skura utan at det skal forstyrre oss!

Inngang kr. 100,- for vaksne. Barn gratis.

Olsokfest på Bygdatunet

Søndag 29. juli er det Olsokmesse i Lesja kykje kl. 19.00. og Olsokfest på bygdatunet kl. 20.00. Der blir det festtale ved ordførar Mariann Skotte, allsang og musikalske innslag ved Eil Alma og Håkon. Også her vil vi presentere diktsamlinga «Rips og rabarbra» og Audun Høgbrenna vil lesa frå samlinga. Det blir enkel servering og høve til ein god prat! Inngang kr. 100,-

I tilfelle regn, kan arrangementet bli flytta inn i Tunstugu.

Kulturkveld i Jønsonbrenna, fredag 13. juli kl. 19.00

1. juli 2018 | Ingen kommentarar

Denne kvelden vil Kirsti Krekling kåsere om Tekstilkunst i Nord-Gudbrandsdalen med utgangspunkt i gamle tekstilar frå Lesja. Kirsti Krekling har vore konservator ved Maihaugen, og har motteke Kongens fortenestemedalje m.a. for arbeidet sitt med tekstilkunst. Som vanleg blir det kaffeservering og utlodning. Inngang kr. 200,- Påmelding til tlf. 906 59 559 eller 908 38 348