Registrering av buer og læger i fjellet.

14. januar 2019 | Ingen kommentarar

I Lesja Historielag har vi registrert det store engasjementet i face-book-gruppa «Jakthytter og læger i Lesjafjella», og kan i den samanheng melde følgjande:

Vi tek sikte på å få fortgang i arbeidet med registrering av buer i fjellet. Saman med Ola Tovmo vil vi utvikle eit registreringsprogram for Lesja slik dei har gjort i Dovre. Dette programmet vil bli tilgjengeleg på heimesida vår på same måten som på heimesida til Dovre Historielag. Da vil alle som er interessert i å vera med på dette kunne gå inn, registrere seg og legge inn opplysningar om og bilde av buer, læger og restar av slike. Vi tek da ikkje berre sikte på buer og læger til jaktformål, men også buer og læger som er brukt til andre formål som fisking, gjeting, måsåtaking, gruvedrift etc., og dei treng ikkje liggja innanfor kommunegrensene dersom dei er eller har vore brukt av lesjingar.

Bu ved vatningskanalen som kjem frå baksida av Horrungen

Andre kulturminne som bågåstø, eller oppmuringar som berre har til formål å skape le for kvile- eller utsiktsplassar, fell utanfor denne registreringa. Men her vil det sjølvsagt vera grensetilfelle der ein må bruke skjønn. Vi tenkjer oss også å utelate hytter til fritidsformål av nyare dato. Her vil det også vera grensetilfelle, men det kan t.d. vera aktuelt å kutte ut hytter og buer som er bygd etter krigen. Desse vil i alle tilfelle vere grundig registrert i andre register. Dette må vel nedfellast i retningsliner for registreringa, og vi er opne for innspel og synspunkt på dette.

Kveldsseto i Hattremsstugu på Bygdatunet torsdag 10. januar kl. 19.00

3. januar 2019 | Ingen kommentarar

 

Temaet denne gongen er «Vegar før vegar var». Før bil og tog vart teke i bruk, var kontakt med folk i ein del av nabobygdene våre avhengig av ferdselsvegar høgt til fjells. Ottadalsbygdene, Sunndalen, Eikesdalen og Oppdal ligg slik til at å gå vegar over fjellet var det naturleg når ein skulle dit på besøk eller hadde eit ærend.

Etter ei innleiing, tek vi ein prat om dette temaet, og håpar at mange har kunnskap å dele med oss andre om kvar det har gått slike gamle ferdselsvegar.

Som vanleg er arrangementet i samarbeid med venneforreninga på bygdatunet og Gudbrandsdalsmusea. Kaffespleis  –  Alle er velkomne.

                         

 

Boksignering på Dombås torsdag 20. desember frå kl. 12.00

14. desember 2018 | Ingen kommentarar

Årets vinnar av kulturprisen for Lesja, Audun Høgbrenna vil vera å treffe i gangen utanfor Coop Mega på Dombås torsdag 20. desember frå kl. 12.00. Den siste diktsamlinga hans, «Rips og rabarbra» vil da vera å få kjøpt med personleg helsing frå forfattaren.

«Rips og rabarbra» har mange gode dikt i velkjent Audun-stil. Her er vare stemningar, morosame poeng, frodig folkeliv og refleksjonar over livets mange sider. Dette må vera den ideelle julegåva til alle som set pris på folkeleg lyrikk og som har røter i bygdene våre.