Styre og tillitsvalde

Org.nr.: 970 556 990
Bankkonto: 2081 07 16216

Styret Post Tlf E-post
Oddvar Romundset   leiar 2665 Lesja 612 43 186 oddvar@fjellnett.no
Einar Morken nestleiar 2667 Lesjaverk 612 43 066 einmork@gmail.com
Ågot S. Botheim sekretær 2665 Lesja 970 03 221 aagot.s.b@gmail.com
Rolf Sørumgård styremedlem 2665 Lesja 995 53 414 r-arnso@online.no
Magnhild Lia styremedlem 2665 Lesja  411 28 289  
Kjell Erik Meiningen styremedlem 2666 Lora  906 59 559   ke@meiningen.no
Marit Kolstad styremedlem 2667 Lesjaverk  987 65 716  skolstad@bjorli.com

Vara til styret:
Jorunn Krokrud, KM Bjørneby, Arne Ragnar Staurust

Skriftnemnd:
Tor Einbu – redaktør

Oddvar Romundset

Odd Reidar Hole

Hans Enstad

Rolv Sørumgård

Kasserar:
Sigmund Kolstad – 2667 Lesjaverk – 61243033 – skolstad@bjorli.com

Repr. i styret for Lesja Bygdemuseum:
Oddvar Romundset – vara: Magnhild Lia
Einar Morken  – vara: Aagot Sørumgård Botheim

Valnemnd:
Sigurd K. Bø, Ola Slettum, Inger Marie Nyløkken

Revisorar:
Arne Mohn og Arnhild Selsjord
Vara: Torbjørg Utgård og Sigrunn Romslo