Styre og tillitsvalde

Org.nr.: 970 556 990
Bankkonto: 2085 27 25312

Styret Post Tlf E-post
Oddvar Romundset   leiar Kolstadteigen 4

2665 Lesja

 

48043 824 romundseto@gmail.com
Einar Morken nestleiar Romsdalsvn. 3173

2667 Lesjaverk

612 43 066 einmork@gmail.com
Ågot S. Botheim sekretær Romsdalsvn. 99

2665 Lesja

970 03 221 aagot.s.b@gmail.com
Rolf Sørumgård styremedlem Romsdalsvn. 288

2665 Lesja

995 53 414 r-arnso@online.no
Peder Bjorli styremedlem Liabergvn. 32 A

2669 Bjorli

 948 24 777  aud_hb@hotmail.com
Kjell Erik Meiningen styremedlem Stavheimsgrda 8

2666 Lora

 906 59 559   ke@meiningen.no
Marit Kolstad styremedlem Romsdalsvn. 3589

2667 Lesjaverk

 987 65 716  skolstad@bjorli.com

Vara til styret:
Jorunn Krokrud, KM Bjørneby, Arne Ragnar Staurust

Styret i Lesja Historielag på Lorkverna 23. mai 2017. Bak f.v. Rolf Sørumgård, Sigmund Kolstad, Oddvar Romundset, Einar Morken og Kjell Erik Meiningen. Framme f.v. Magnhild Lia, Aagot Sørumgård Botheim og Marit Kolstad

Skriftnemnd:
Tor Einbu (redaktør), Oddvar Romundset, Odd Reidar Hole, Hans Enstad, Rolf Sørumgård

Lorkvernkomitè

Kjell Erik Meiningen, Odd Reidar Hole, Mari Sæland, Sigurd K. Bø, Kari Austvik.

Kasserar:
Sigmund Kolstad – 2667 Lesjaverk – 61243033 – skolstad@bjorli.com

Repr. i styret for Lesja Bygdemuseum:
Oddvar Romundset – vara: Aagot Sørumgård Botheim
Einar Morken  – vara: Peder Bjorli

Valnemnd:
Inger Marie Nyløkken, Ola -Jo Botheim, Aud Einbu

Revisorar:
Arne Mohn og Arnhild Selsjord
Vara: Torbjørg Utgård og Sigrunn Romslo