Styre og tillitsvalde

Org.nr.: 970 556 990
Bankkonto: 2085 27 25312

Styret Post Tlf E-post
Oddvar Romundset   leiar 2665 Lesja 612 43 186 oddvar@fjellnett.no
Einar Morken nestleiar 2667 Lesjaverk 612 43 066 einmork@gmail.com
Ågot S. Botheim sekretær 2665 Lesja 970 03 221 aagot.s.b@gmail.com
Rolf Sørumgård styremedlem 2665 Lesja 995 53 414 r-arnso@online.no
Magnhild Lia styremedlem 2665 Lesja  411 28 289
Kjell Erik Meiningen styremedlem 2666 Lora  906 59 559   ke@meiningen.no
Marit Kolstad styremedlem 2667 Lesjaverk  987 65 716  skolstad@bjorli.com

Vara til styret:
Jorunn Krokrud, KM Bjørneby, Arne Ragnar Staurust

Styret i Lesja Historielag på Lorkverna 23. mai 2017. Bak f.v. Rolf Sørumgård, Sigmund Kolstad, Oddvar Romundset, Einar Morken og Kjell Erik Meiningen. Framme f.v. Magnhild Lia, Aagot Sørumgård Botheim og Marit Kolstad

Skriftnemnd:
Tor Einbu (redaktør), Oddvar Romundset, Odd Reidar Hole, Hans Enstad, Rolf Sørumgård

Lorkvernkomitè

Kjell Erik Meiningen, Odd Reidar Hole, Mari Sæland, Sigurd K. Bø, Kari Austvik.

Kasserar:
Sigmund Kolstad – 2667 Lesjaverk – 61243033 – skolstad@bjorli.com

Repr. i styret for Lesja Bygdemuseum:
Oddvar Romundset – vara: Magnhild Lia
Einar Morken  – vara: Aagot Sørumgård Botheim

Valnemnd:
Sigurd K. Bø, Ola Slettum, Inger Marie Nyløkken

Revisorar:
Arne Mohn og Arnhild Selsjord
Vara: Torbjørg Utgård og Sigrunn Romslo