Arkiv for kategorien ‘Nyheiter’

Kveldsseto på Tunstugu torsdag 14. november kl. 19.00

november 7th, 2019 | Ingen kommentarar

Kveldsseto denne månaden dreier seg om geologi og landskapsutvikling i Lesja. Forskar Anders Romundset frå NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) vil fortelje om kva vi veit om berggrunnen i Lesja og om korleis istidene har forma landskapet. Han vil også vise kva moderne forsking finn ut om bygda vår ved hjelp av  laserscanning og satelittdata m.v. Vi […]

Kveldsseto i Tunstugu torsdag 10. oktober kl. 19.00

oktober 6th, 2019 | Ingen kommentarar

Hausten er over oss og i samarbeid med Gudbrandsdalsmusea og Venneforeninga ved Bygdemuseet startar vi opp att med kveldsseto andre torsdagen i oktober. Temaet er denne gongen  «Lessøe Compagnie» og dei militære sjefane som budde i bygda på 17-1800-talet. Vi har fått historieprofessor Tore Pryser til å halde foredrag om  dette emnet, og vi håpar […]

Truskardag på Storkollstadjordet.

september 24th, 2019 | Ingen kommentarar

Markens Grøde 2019 hadde KORN som tema. Lesja Historielag har fygd opp dette med historietime om korndyrking på bygdatunet martnasdagen 20. juli og med malting av korn for brygging av øl i tørstugu på Lorkverna i samband med Lorkverndagen 28. juli. Da hadde vi også filmframsyning om tradisjonell korndyrking, kverna gjekk  trufast og vi serverte […]