Arkiv for kategorien ‘Nyheiter’

Kveldsseto i tunstugu torsdag 14. februar kl. 19.00

februar 9th, 2019 | Ingen kommentarar

Temaet er registrering av gamle buer i fjellet. Med det første vil vi legge ut eit dataprogram på heimesida vår der interesserte kan legge inn opplysningar om og bilde av gamle buer, burestar og læger , kulturminne som det finst mange av i fjellet i Lesja. Målsettinga er å få ein oversikt over det som […]

Registrering av buer og læger i fjellet.

januar 14th, 2019 | Ingen kommentarar

I Lesja Historielag har vi registrert det store engasjementet i face-book-gruppa «Jakthytter og læger i Lesjafjella», og kan i den samanheng melde følgjande: Vi tek sikte på å få fortgang i arbeidet med registrering av buer i fjellet. Saman med Ola Tovmo vil vi utvikle eit registreringsprogram for Lesja slik dei har gjort i Dovre. […]

Kveldsseto i Hattremsstugu på Bygdatunet torsdag 10. januar kl. 19.00

januar 3rd, 2019 | Ingen kommentarar

  Temaet denne gongen er «Vegar før vegar var». Før bil og tog vart teke i bruk, var kontakt med folk i ein del av nabobygdene våre avhengig av ferdselsvegar høgt til fjells. Ottadalsbygdene, Sunndalen, Eikesdalen og Oppdal ligg slik til at å gå vegar over fjellet var det naturleg når ein skulle dit på besøk […]